ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് : കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മരുന്ന് എത്തി

0
29

 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിനുള്ള മരുന്ന് എത്തി. 20 വയൽ മരുന്നാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ എത്തിയത്.

ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിനുള്ള മരുന്ന് തീർന്നത് ആശുപത്രിയിൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ലൈപോസോമൽ ആംഫോടെറിസിൻ, ആംഫോടെറിസിൻ എന്നീ മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്കാണ് തീർന്നത്. ഇതോടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും കണ്ണൂരിലെ ഗോഡൗണിൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചാണ് രോഗികൾക്ക് നൽകിയത്.