ഉജാല; കടം വാങ്ങിയ 5000 രൂപയിൽ നിന്ന് പണിതുയർത്തിയ 17685 കോടിയുടെ സാമ്രാജ്യം

0
163

ഇന്ത്യയിലെ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്‌സിൻ്റെ (എഫ്എംസിജി) തിരക്കേറിയ വിപണിയിൽ, നവീനതയുടെയും ഒരുപാട് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരാൾക്ക് എന്തെല്ലാം നേടാനാകുമെന്നതിൻ്റെ തിളങ്ങുന്ന ചിഹ്നമായി എം പി രാമചന്ദ്രൻ്റെ കഥ നിലകൊള്ളുന്നു. തൻ്റെ സഹോദരനിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയ വെറും 5000 രൂപ കൊണ്ട് രാമചന്ദ്രൻ 1983-ൽ കേരളത്തിലെ തൃശൂരിൽ ഒരു ചെറിയ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നീട് അത് പ്രതിവർഷം 1800 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവുള്ള ജ്യോതി ലാബ്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന വലിയ സാമ്രാജ്യമായി മാറിയതിൻ്റെ കഥയാണിത്.

1983-ൽ വിപണിലുണ്ടായിരുന്ന പൊടിനീലങ്ങൾ നിലവാരമുള്ളവയായിരുന്നില്ല. ഇവ വസ്ത്രങ്ങളുടെ മടക്കുകളിൽ നീല അംശം അവശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് അവസരം രാമചന്ദ്രൻ കണ്ടെത്തി. വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വെണ്മ നൽകുന്ന, വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന തുള്ളി നീലമാണ് അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് വിപണി കീഴടക്കിയ ഉജാലയായിരുന്നു (Ujala) ആദ്യ ഉല്പന്നം. ആറു സ്ത്രീകളടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ആദ്യം വീടുവീടാന്തരം വിൽപന നടത്തിയിരുന്നത്. ഉൽപ്പന്നം ഹിറ്റായി, 1997 ആയപ്പോഴേക്കും ഇത് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള വീടുകളിലെ ഒരംഗമായി മാറി.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉൽപ്പന്നം, നിരവധി ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളെ ബാധിച്ച കൊതുക് ഭീഷണിയെ നേരിടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കൊതുക് അകറ്റുന്ന മാക്‌സോ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം മാക്‌സോയിൽ 35 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു, താമസിയാതെ അത് 300 കോടി രൂപയുടെ ബ്രാൻഡായി വളർന്നു. പൊതുവായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഫലപ്രദമായ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകാനുള്ള രാമചന്ദ്രൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ മറ്റൊരു തെളിവായിരുന്നു ഇത്.

രാമചന്ദ്രൻ അവിടെ നിന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ, ജ്യോതി ലാബ്സ് കൂടുതൽ വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ചു, മറ്റ് വിവിധ എഫ്എംസിജി ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയും അതിൻ്റെ വിപണി സ്ഥാനം ഉയർത്താൻ ഒരു ജർമ്മൻ കമ്പനിയായ ഹെൻകെൽ ലിമിറ്റഡ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

യഥാർത്ഥ ലോകപ്രശ്‌നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതും ഗുണമേന്മയുള്ളതും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതും എങ്ങനെ ബിസിനസ് വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നതിൻ്റെ ഒരു മികച്ച മാതൃകയാണ് ജ്യോതി ലാബിൻ്റെ വളർച്ച. നൂതനമായ ചിന്ത, ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൽ, മൂല്യം നൽകാനുള്ള അശ്രാന്ത പരിശ്രമം എന്നിവയുടെ ഒരു മിശ്രിതമാണിത്.

ഉജാലയും മാക്‌സോയും വെറും ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിരുന്നില്ല, സാധാരണക്കാരൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമായിരുന്നു അവ. അവർ ജ്യോതി ലാബിൻ്റെ നട്ടെല്ല് രൂപീകരിച്ചു, ഒരു ചെറിയ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന് എഫ്എംസിജി മേഖലയിലെ ഒരു മൾട്ടി-ബ്രാൻഡ് ഭീമനായി അതിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു.