ഇന്ത്യ-ഇംഗ്ലണ്ട് വുമൺ ട്വന്റി 20യിൽ ഇന്ത്യൻ താരം ഹർലിൻ ഡിയോളിന്റെ തകർപ്പൻ ക്യാച്ച്

0
51

ഇന്നലെ നടന്ന ഇന്ത്യ-ഇംഗ്ലണ്ട് വുമൺ ട്വന്റി 20യിൽ ഇന്ത്യൻ താരം ഹർലിൻ ഡിയോളിന്റെ തകർപ്പൻ ക്യാച്ച്!!!!
എതിരാളികൾ പോലും കയ്യടിച്ചു പോയ നിമിഷം

https://www.youtube.com/watch?v=dT8ESMsOMwY