ഡൽഹി ജി ബി പന്ത് ആശുപത്രിയിൽ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് വിലക്ക്

0
14

 

ഡൽഹിയിലെ ജി ബി പന്ത് ആശുപത്രിയിൽ നഴ്‌സുമാർക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. മലയാളമൊഴികെ ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും സംസാരിക്കാം.

ജോലി സമയത്ത് നഴ്‌സിംഗ് ജീവനക്കാർ തമ്മിൽ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് രോഗികൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നതായി പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിശദീകരണം.

മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് വിലക്കികൊണ്ടാണ് ഇവിടത്തെ നേഴ്‌സിങ് സൂപ്രണ്ട് അസാധാരണമായ ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിരവധി മലയാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആശുപത്രിയാണിത്. തൊഴിൽ സമയത്ത് ജീവനക്കാർ ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ എന്നും മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ ശിക്ഷനടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു.

അതേസമയം, ആശുപത്രിയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ, മിസോറം തുടങ്ങി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ട്. ഇവിടെനിന്നുള്ളവർ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് അവരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലാണെന്ന് ആശുപത്രിയിലെ മലയാളി നഴ്‌സുമാർ പറയുന്നു.