#ചിരിചലഞ്ചിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും വയറലായി ചിത്രങ്ങൾ

  SHARE

  ഫേസ്ബുക്കിൽ വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിരി ചലഞ്ചിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും. ഓരോ പദ്ധതിയും പൂർത്തിയാക്കി അതിന്റെ ഉദ്‌ഘാടനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം സന്തോഷം പങ്ക് വെക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എം.എൽ.എ മാരടക്കം പങ്ക് വെച്ചോടെ സംഭവം ഹിറ്റായി. മുഖ്യമന്ത്രി ചിരിക്കുന്നതിന്റെയും, നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ സന്തോഷം പങ്കു വെക്കുന്നതിന്റെയും ചിരി ചിത്രങ്ങൾ പങ്കു വെച്ചാണ് ജനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമാക്കിയതാണ്. വട്ടിയൂർക്കാവ് എം.എൽ.എ വി.കെ.പ്രശാന്ത് ലൈഫ് മിഷന്റെ ചിത്രം പങ്ക് വെച്ചാണ് ട്രെൻഡിന്റെ ഭാഗമായത്. ഇതിനോടകം നിരവധി ആളുകൾ ചലഞ്ചിൽ ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞു.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.